OSTALI SPECIALISTI

SPOZNAJTE ŠE OSTALE SPECIALISTE

Predstavljamo vam preostale specialiste s področja ortodontije, porodontologije in čeljustne kirurgije. Tudi tukaj vam uredimo poseg na napotnico brez čakalne dobe.
PROF. DR. SC. MLADEN ŠLAJ
PROF. DR. SC. MLADEN ŠLAJ

Specialist ortodont

Dr. Mladen Šlaj, specialist endodont je ustanovitelj Poliklinike Šlaj Anić. Tekom študija je aktivno sodeloval in raziskoval, dvakrat je bil tudi nagrajen z nagrado Rektorja Univerze v Zagrebu. Od leta 1984 je bil zaposlen na Zavodu za ortodontijo Stomatološke fakultete. Disertacijo je zagovarjal leta 1986, naslednje leto je bil imenovan za asistenta, leta 1991 pa za docenta. Leta 1990 je postal specialist ortodontije. Leta 2006 je bil trajno imenovan za rednega profesorja. Od 2003 je predstojnik Zavoda za ortodontijo Stomatološke Fakultete in opravlja dolžnost vodje Kliničnega zavoda za ortodontijo, Klinike za stomatologijo KBC Zagreb. Je nosilec številnih kolegijev na Stomatološki fakulteti, dva mandata pa je opravljal tudi dolžnost prodekana. Prof. doc. dr. Mladen Šlaj je bil mentor številnim študentom, in je avtor več kot 100 strokovnih del ter organizator stalnega izobraževanja na področju ortodontije za ortodonte specialiste. Dr. Šlaj vodi večje število znanstvenih projektov in aktivno sodeluje na znanstvenih kongresih. Je član več znanstvenih društev, med njimi tudi predsednik Hrvaškega ortodontskega društva ter Odbora za ortodontijo HSK, in prvi hrvaški član International College of Dentists. Dr. Šlaj je član ekspertnih komisij na Ministvrstvu za zdravje RH. Svoje že tako bogato znanje in izkušnje redno izpopolnjuje na raznih svetovnih kongresih in tečajih. Usmerjen je v težje ortodontske probleme, ki zahtevajo interdisciplinaren pristop.

DR. KRISTINA ĐURKAN
DR. KRISTINA ĐURKAN

Specialist parodontolog

Dr. Kristina Đurkan, specialistka parodontologije, je diplomirala leta 2005. Med študijem je prejela Listino dekana za vrhunske rezultate tekom študija, Rektorjevo nagrado za najboljše študentsko delo in ''Top štipendijo za top študente''. Po enoletnem stažiranju se je pridružila ekipi v Polikliniki Šlaj Anić. Po podiplomskem študiju je vpisala specializacijo iz parodontologije. Leta 2014 pa je postala specialist parodontologije. Je članica Hrvaškega parodontološkega društva in Hrvaške zbornice dentalne medicine. Dr. Đurkan, specialistka parodontologije svoje znanje aktivno nadgrajuje na raznih kongresih in izobraževanjih na Hrvaškem kot tudi v tujini. Poleg parodontologije se ukvarja tudi z predprotetično parodontološko kirurgijo in implatološko kirurgijo.

PROF. DR. SC. MARTINA ŠLAJ
PROF. DR. SC. MARTINA ŠLAJ

Specialist ortodont

Dr. Martina Šlaj je specialistka ortodontka. Od leta 2001 je bila zaposlena na Zavodu za ortodontijo kot znanstveni sodelavec. Leta 2003 je bila izbrana za asistenta oziroma znanstvenega sodelavca – doktorja, leta 2008 pa imenovana za docenta. Leta 2010 je bila imenovana za višjega znanstvenega sodelavca na področju biomedicine in zdravstva – področje stomatologija. Svojo magistrsko nalogo ''Površina sklenine po snetju ortodontskih bravic'' je zagovarjala leta 2002. Svojo doktorsko nalogo ''3D analiza oblike zobnih lokov'' je zagovarjala leta 2008. Specialistični izpit iz ortodontije je opravila leta 2004 in prejela naziv specialista ortodontije. Skozi svojo kariero je aktivno sodelovala v znanstvenih projektih z Ministrstvom za znanost, izobraževanje in šport. Je avtorica in so-avtorica 33 znanstvenih del s področja ortodontije. Je mentorica številnim študentom in aktivno vključena v izobraževanje študentov na stomatološki fakulteti. Svoje znanje aktivno nadgrajuje tako doma kot v tujini, prav tako aktivno sodeluje na mednarodnih kongresih v Evropi in drugje po svetu. Usmerjena je v bolj kompleksne ortodontske primere kjer je potreben interdisciplinaren pristop, v implantološko – protetično rehabilitacijo, predkirurške in parodontološko – ortodontske terapije ter 3D diagnostiko, ki je tudi njeno glavno znanstveno področje.

Top