ENDODONT ZAGREB

ENDODONT ZAGREB

Endodont je specialist zobozdravnik, ki se ukvarja z zdravljenjem koreninskih kanalov. Pri obravnavi uporablja endodont mikroskop Carl Zeiss najvišje resolucije. Endodontsko zdravljenje izvaja specialist endodont, profesor, docent endodontske veje medicine.
Endodontsko zdravljenje poteka v eni seji. To pomeni, da endodont naredi pacientu specialističen pregled- prvi in endodontsko zdravljenje v enem obisku. Po zdravljenju ima pacient dve kontroli v teku enega leta od opravljenega endodontskega zdravljenja.
Pacient se na poseg zglasi z RTG zoba ali ortopanom. Kadar je za endodontsko zdravljenje potrebno, naredi pacient CBCT slikanje zoba.
Pacienti Endodont Takoj omogoči zdravljenje pri vodilnemu specialistu endodontije na Hrvaškem ter z najnovejšo tehnologijo, materiali in brez bolečin.
Endodont Takoj napotuje paciente v vodilno specialistično zobozdravstveno kliniko v Zagreb.

Zaradi naših odličnih rezultatov na področju zdravljenja in povračil stroškov zdravljenja v tujini pa Endodont Takoj priporočajo tudi zobozdravniki v Sloveniji.

Top