COVID-19

Skladno z Ukrepi Covid, ki jih določa Republika Slovenija, GOV.SI za prehajanje meje z Republiko Hrvaško

Upošteva se Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Ta določa, da je prehajanje med občinami ob upoštevanju priporočil NIJZ za posameznike dovoljeno za 13 izjem. V tem primeru gre za dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja (peta izjema).

Za prehajanje med občinami tako posameznik s spremstvom  potrebuje lastnoročno podpisano čitljivo izjavo in ustrezna dokazila (npr. obvestilo zdravnika o terminu posega).

To pomeni, da ob prehodu meje predložite negativni izvid testa PCR, ki ni starejši kakor 48 ur od odvzema brisa in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezna in verodostojna ter sta navedena v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ali po HAT metodi v državi članici EU ali schengenskega območja.

Ob vstopu v Republiko Slovenijo se priznajo tudi negativni testi PCR, opravljeni v tretjih državah, hitri antigenski testi pa morajo biti opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja.

Negativni izvid testa PCR ne sme biti starejši kot 48 ur od odvzema brisa. Negativni izvid hitri test HAT pa ne sme biti starejši od 24 ur. Če negativnega izvida testa ne boste predložili, boste napoteni v karanteno.

 

Navedeni Covid ukrepi se dnevno / tedensko spreminjajo v skladu z uredbami Vlade RS in NIJZ.

Prosimo, da naslovnik potrdila in njegov spremljevalec na dan napotenega medicinskega termina preveri aktualne ukrepe na www.policija.si , prehod meje, korona virus.

Top