V katerem primeru se napravi revizijski endodontski poseg?

V specialistični endodontiji se specialisti endodonti najpogosteje srečujejo z revizijskimi endodontskimi posegi. V praksi to pomeni, da endodontski poseg najprej poskusi napraviti osebni zobozdravnik na primarni ravni . V določenih primerih je endodontski poseg uspešen, v veliko primerih pa ne. Razlogov za to je več. Najpogostejši razlog je dejstvo, da zobozdravnik  ni specialist endodont in sta njegova spretnost, kot znanje pomanjkljiva.. Drugi razlog je nepopolna sterilnost in pomanjkljiva oprema pri čemer po endodontskemu posegu v zobu ostanejo bakterije in ta se ponovno vname. Velikokrat je razlog tudi to, da zobozdravnik na primarni ravni ne pride do konca kanala, ker kanal ni prehoden ali je močno zavit, včasih se mu ob temu zlomi tudi kakšen instrument, ki ostane v zobnem kanalu. V omenjenih primerih se pacienta napoti k specialistu endodontu, le – ta pri zdravljenju uporabi mikroskop in tako uspešno zaključi revizijsko endodontsko zdravljenje. 

Kdaj potrebujemo specialistično endodontsko zdravljenje?

Specialistično endodontsko zdravljenje potrebujemo v več primerih: pri vneti ali odmrli zobni pulpi oziroma zobnemu živcu. Do Vnetja zobne pulple lahko pride iz več razlogov, najpogostejši razlog je velik zobni karies, ki je napredoval vse do zobne pulpe. Razlog za vnetje ali odmrtje zobne puple lahko pride tudi zaradi travme zoba oziroma močnega udarca v zob. Vnetje je lahko izredno oziroma nevzdržno boleče, lahko pa je tudi popolnoma brez bolečin. Pravočasno in natančno (specialistično) endodontsko zdravljenje je izjemnega pomena, saj se v odmrli pulpi pričnejo tvoriti bakterije, ki vodijo v granulom oziroma gnojna vnetja pokostnice. V kolikor se endodontsko zdravljenje ne opravi pravočasno, se lahko granulom oziroma gnojno vnetje širi do drugih zob. Najhujši rezultat granuloma je izguba več zob. Izredno pomembno je, da endodontsko zdravljenje opravi specialist endodont, po potrebi z mikroskopom.

Kaj je endodontija oziroma specialistično endodontsko zdravljenje?

Endodontija oziroma specialistično endodontsko zdravljenje je zdravljenje zobnih kanalov in čiščenje zobne pulpe ob vnetju  oziroma bolezni le-te. Je zdravljenje na specialistični  oziroma sekundarni ravni. Slednje pomeni, da lahko specialistično endodontsko zdravljenje opravlja le specialist endodont. Specialist endodont zdravljenje opravi s pomočjo mikroskopa, ročno ali mehansko. Izjemnega pomena je, da je zdravljenje opravljeno pod sterilnimi pogoji, čemer pripomorejo visoki standardi Poliklinike kamor napotujemo naše paciente.

NOVO: Endodontija na napotnico brez čakalne dobe!

Z veseljem  z Vami delimo novico, da je v začetku maja  2018 pričelo z delovanjem podjetje Endodont takoj, ki se ukvarja z napotovanjem pacientov z napotnico za specialistično zdravljenje na Hrvaško, natančneje v Zagreb. Endodont takoj pacienta napoti v zasebno kliniko, kjer pacient opravi specialistično endodontsko zdravljenje. Po končanem zdravljenju Endodont takoj pacientu nudi celovito storitev reševanja vloge za povračilo nastalega stroška.

Top