Blog

V katerem primeru se napravi revizijski endodontski poseg?

V specialistični endodontiji se specialisti endodonti najpogosteje srečujejo z revizijskimi endodontskimi posegi. V praksi to pomeni, da endodontski poseg najprej poskusi napraviti osebni zobozdravnik na primarni ravni . V določenih primerih je endodontski poseg uspešen, v veliko primerih pa ne. Razlogov za to je več. Najpogostejši razlog je dejstvo, da zobozdravnik  ni specialist endodont in sta njegova spretnost, kot znanje pomanjkljiva.. Drugi razlog je nepopolna sterilnost in pomanjkljiva oprema pri čemer po endodontskemu posegu v zobu ostanejo bakterije in ta se ponovno vname. Velikokrat je razlog tudi to, da zobozdravnik na primarni ravni ne pride do konca kanala, ker kanal ni prehoden ali je močno zavit, včasih se mu ob temu zlomi tudi kakšen instrument, ki ostane v zobnem kanalu. V omenjenih primerih se pacienta napoti k specialistu endodontu, le – ta pri zdravljenju uporabi mikroskop in tako uspešno zaključi revizijsko endodontsko zdravljenje. 

Top